Logga Sweden English

Luftbefuktare Teknisk info Kontakt Home

Steamatic

Kontor-Datacentraler-Laboratorier-Sjukhus-Tryckerier-Museer-Kemisk industri m fl

 

2010-12-08
Klimatbyrån AB tillverkar och marknadsför sedan mitten av november 2010 Steamatic
helautomatiska ångbefuktare med reservdelar och tillbehör. Verksamheten har till-
sammans med namnet Climatic tagits över från Ove Hempel som har ägt och drivit
verksamheten sedan 1978. Klimatbyråns ambition är att fortsätta vårda kunderna
och vidareutveckla produkterna. Ove finns till hands som vår rådgivare under några
år framöver. Vi kommer att lagerhålla reservdelar och tillbehör hos Klimatbyrån.


Välkommen med Era frågor till följande kontaktpersoner:

Reka Stenmark, rs@klimatbyran.se, 040-671 27 58

Jan-Åke Lindfors, jal@klimatbyran.se, 031-709 46 29


==========================================================
Klimatbyrån AB, Travbanegatan 6, SE-213 77 Malmö, Sweden
Tel 040-671 27 50
(+46-40 6712750)
Fax 040-671 27 60 (+46-40 6712760)

cab@climatic.se  www.climatic.se  sitemap